skip to Main Content

İyi ve kaliteli su, yaşamın sağlıklı bir şekilde idame ettirilebilmesi için çok önemli bir unsurdur. Bu gerçeklikle yola çıkarak kurduğumuz tesisimizde hijyen ve kalite ilk sıradadır.

Tesisimizi farklı kılan özelliklerden başlıcaları modern, çevreci, kaliteli ve sağlıklı koşulları her zaman sağlamasıdır.

İnsan yaşamı için oksijenden sonra en değerli madde sudur. Suyun vücut için değerliliğini belirleyen etmenlerden biri de suyun pH derecesidir. PH suyun asitlik veya bazlık derecesini gösteren bir ölçü birimidir.

Ph değeri 7.31 olan Karia Su, kaliteli ve lezzetli içimi ile siz ve sevdikleriniz için en doğru seçim.
T.C Muğla Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 10/05/2019 tarih İS 48.04 sayılı izni ile Karia Su tesislerinde Reverse Osmosis işlemi uygulanarak tam otomatik makinelerde el değmeden doldurulmaktadır. Tekniğine uygun olarak ozonla zenginleştirilmiş hava ile oksijenlenme işlemine tabii tutulmaktadır.

Analiz raporları sayfamızda sunulmuş olup, suyumuzdaki sağlıklı koşulların devamlılığını sağlamak için düzenli yapılan testler ile Karia Su kalitesi güvence altındadır.

Back To Top